เอเชียตะวันออก

เอเชียตะวันออก

เอเชียกลาง

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเซียตะวันออกตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของทวีปเอเซีย พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือ คือตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ที่ 18 ํ เหนือ ถึง 54 ํ เหนือ และอยู่ระหว่างลองจิจูดที่ 74 ํ ตะวันออก ถึง 154 ํ ตะวันออก

อาณาเขต

ทิศเหนือ                                 ติดกับรัสเซีย

ทิศตะวันออก                          ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

ทิศใต้                                       ติดต่อกับ ประเทศเนปาล ภูฏาน อินเดีย พม่า ลาว เวียดนามและทะเลจีนใต้

ทิศตะวันตกๆ                          ติดต่อกับอินเดีย อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน สหพันธ์รัสเซีย

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป

1. ส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปมีมากกว่าร้อยละ 95 จีน มองโกเลีย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้

2. ส่วนที่เป็นหมู่เกาะมีพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ 5  ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า

ประเทศภายในทวีปเอเชียตะวันออก

  1. China : People’s Republic of China  จีน : สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. Japan   ญี่ปุ่น
  3. Korea, North : Democratic People’s Republic of Korea   เกาหลีเหนือ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
  4. Korea, South : Republic of Korea   เกาหลีใต้ : สาธารณรัฐเกาหลี 
  5. Mongolia   มองโกเลีย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: