เอเชียกลาง

เอเชียกลาง

เอเชียกลาง

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง

ภูมิภาคเอเซียกลางตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสจกนวน 3 ประเทศคือจอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจัน ส่วนอีก 5 ประเทศอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบแคสเปียน คือเตอร์เมนิสถาน คาซัคสถาน อุชเบกิสถาน เคอร์กิซสถานและทาจิกิสถาน หรืออาจกล่าวถึงที่ตั้งของภูมิภาคเอเซียกลางนั้น ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ หรืออยู่ทางตอนใต้ของสหพันธ์รัสเซีย

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ ยุโรปตะวันตก

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ เอเซียตะวันออก

ทิศใต้                       ติดต่อกับ เอเซียตะวันออกและเอเซียใต้

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ เอเซียตะวันตกเฉียงใต้

ชื่อประเทศต่างๆในทวีปเอเชียกลาง

  1. Kazakhstan : Republic of Kazakhstan   คาซัคสถาน : สาธารณรัฐคาซัคสถาน
  2. Uzbekistan : Republic of Uzbekistan  อุซเบกิสถาน : สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
  3. Tajikistan : Republic of Tajikistan  ทาจิกิสถาน : สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
  4. Turkmenistan  เติร์กเมนิสถาน
  5. Kyrgyzstan : Kyrgyz Republic  คีร์กีซสถาน : สาธารณรัฐคีร์กีซ
  6. Azerbaijan : Republic of Azerbaijan  อาเซอร์ไบจาน : สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
  7. Georgia  จอร์เจีย
  8. Armenia : Republic of Armenia  อาร์เมเนีย : สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: