คณะผู้จัดทำ

blogนี้ จัดทำ โดย นักเรียน โรงเรียนสารวิทยา

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่5/12 ปีการศึกษา 2552

1. นาย รังสิมันตุ์ ตันติวุฒิ  

2.นางสาว สโรชา เพ็ชรทอง

3.นางสาว ภาราดา ริรัตนพงษ์

4.นางสาว รัชตา ใจบรรจง

5.นางสาว สุนิษา วงษ์รื่น  

Advertisements

Leave a comment »

แผนที่โลก

Leave a comment »

มหาสมุทร

มหาสมุทรต่างๆ

แผนที่โลก

มหาสมุทรอาร์กติก

มหาสมุทรอาร์กติก (Arctic Ocean) เป็นมหาสมุทรที่มีเขตแดนอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือ จัดเป็นมหาสมุทรที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลก (รองจาก มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรใต้) และมีความตื้นมากที่สุดด้วย

มหาสมุทรอาร์กติกครอบคลุมแอ่งรูปร่างเกือบเป็นวงกลม มีพื้นที่ 14,090,000 ตร.กม. ล้อมรอบด้วยทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ และกรีนแลนด์ รวมทั้งเกาะต่างๆ และทะเลแบเร็นตส์ (Barents Sea) ทะเลโบฟอร์ต (Beaufort Sea) ทะเลชุกชี (Chukchi Sea) ทะเลคารา (Kara Sea) ทะเลลัปเตฟ (Laptev Sea) ทะเลไซบีเรียตะวันออก (East Siberian Sea) ทะเลลิงคอล์น (Lincoln Sea) ทะเลแวนเดล (Wandel Sea) ทะเลกรีนแลนด์ (Greenland Sea) และทะเลนอร์เวย์ (Norwegian Sea) เชื่อมกับมหาสมุทรแปซิฟิกที่ช่องแคบเบริง (Bering Strait) และเชื่อมกับมหาสมุทรแอตแลนติกที่ทะเลกรีนแลนด์

สันลอมอนอซอฟ (Lomonosov ridge) ซึ่งเป็นสันมหาสมุทรที่อยู่ใต้ทะเล แบ่งมหาสมุทรอาร์กติกออกเป็น 2 ส่วน คือ แอ่งยูเรเชีย (เรียกบริเวณนี้ว่าแนนสัน – Nansen) มีความลึก 4,000-4,500 เมตร และแอ่งอเมริกาเหนือ (เรียกบริเวณนี้ว่าไฮเพอร์โบเรียน – Hyperborean) มีความลึกประมาณ 4,000 เมตร ความลึกเฉลี่ยของมหาสมุทรอาร์กติก คือ 1,038 เมตร (3,407 ฟุต)

มหาสมุทรแอตแลนติก

มหาสมุทรแอตแลนติก (อังกฤษ: Atlantic Ocean) เป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นผิวโลก ชื่อของมหาสมุทรมาจากนิยายปรัมปรากรีก หมายถึง “ทะเลของแอตลาส

มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นแอ่งที่มีรูปร่างเหมือนตัวเอส (S) สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ แอตแลนติกเหนือและแอตแลนติกใต้ โดยใช้บริเวณที่เกิดการเปลี่ยนทิศของกระแสน้ำที่ละติจูด 8° เหนือเป็นแนวแบ่ง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้อยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทร ส่วนทางตะวันออก คือ ทวีปยุโรปและแอฟริกา มหาสมุทรแอตแลนติกเชื่อมกับมหาสมุทรแปซิฟิกตรงมหาสมุทรอาร์กติกที่อยู่ทางเหนือ และทางผ่านเดรก (Drake Passage) ที่อยู่ทางใต้ จุดเชื่อมต่ออีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ คือ คลองปานามา เส้นแบ่งระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดีย คือ เส้นเมริเดียน 20° ตะวันออก และแยกจากมหาสมุทรอาร์กติกด้วยเส้นที่ลากจากกรีนแลนด์ ผ่านตอนใต้สุดของสฟาลบาร์ (Svalbard) ไปยังตอนเหนือของนอร์เวย์

เมื่อรวมทะเลที่อยู่ติดกัน มหาสมุทรแอตแลนติกกินพื้นที่ประมาณ 106,400,000 ตารางกิโลเมตร แต่หากไม่รวมทะเล จะมีพื้นที่ 82,400,000 ตารางกิโลเมตร ปริมาตรของมหาสมุทรเมื่อรวมทะเลที่อยู่ติดกันมีค่า 354,700,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร แต่หากไม่รวมทะเล คิดเป็นปริมาตร 323,600,000 กม.³

มหาสมุทรแอตแลนติกมีความลึกเฉลี่ย (เมื่อรวมทะเลที่อยู่ติดกัน) 3,332 เมตร (10,932 ฟุต) และเมื่อไม่รวมทะเล เท่ากับ 3,926 เมตร (12,881 ฟุต) จุดที่ลึกที่สุด คือ เปอร์โตริโกเทรนช์ (Puerto Rico Trench) มีความลึก 8,605 เมตร (28,232 ฟุต) ความกว้างของมหาสมุทรมีค่า 2,848 กิโลเมตร เมื่อวัดจากบราซิลถึงไลบีเรีย และ 4,830 กิโลเมตร เมื่อวัดจากสหรัฐ ฯ ถึงตอนเหนือของแอฟริกา

มหาสมุทรอินเดีย

มหาสมุทรอินเดีย เป็นผืนน้ำที่มีขนาดกว้างใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก กินพื้นที่ประมาณ 20% ของพื้นน้ำในโลก ทางเหนือติดกับตอนใต้ของทวีปเอเชีย (อนุทวีปอินเดีย) ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรอาหรับและทวีปแอฟริกา ทางตะวันออกติดกับคาบสมุทรมลายู หมู่เกาะซันดา และประเทศออสเตรเลีย ทางใต้ติดกับมหาสมุทรใต้ แยกจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่บริเวณตอนใต้ของทวีปแอฟริกาบนเส้นเมริเดียน 20° ตะวันออก และแยกจากมหาสมุทรแปซิฟิกที่เส้นเมริเดียน 147° ตะวันออก

ตอนเหนือสุดของมหาสมุทรอินเดียอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย ที่บริเวณละติจูด 30° เหนือ มหาสมุทรมีความกว้างมากที่สุดอยู่ระหว่างจุดใต้สุดของแอฟริกาและออสเตรเลีย ด้วยระยะทางเกือบ 10,000 กิโลเมตร มีพื้นที่ 73,556,000 ตารางกิโลเมตร (รวมทะเลแดงและอ่าวเปอร์เซีย) ทั้งมหาสมุทรมีปริมาตรประมาณ 292,131,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร ริมขอบของมหาสมุทรมีเกาะขนาดเล็กจำนวนมาก ประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ มาดากัสการ์ (เดิมเป็นสาธารณรัฐมาลากาซี) ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกคอโมรอส เซเชลส์ มัลดีฟส์ ประเทศมอริเชียส และศรีลังกา กั้นเขตแดนด้วยประเทศอินโดนีเซีย มหาสมุทรอินเดียมีความสำคัญในฐานะเส้นทางผ่านระหว่างเอเชียและแอฟริกา ในอดีตจึงมีข้อพิพาทบ่อยครั้ง แต่เนืองจากมหาสมุทรมีขนาดใหญ่ ไม่มีประเทศใดที่สามารถครอบครองได้จนกระทั่งต้นทศวรรษ 1800 เมื่อบริเตนเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่รอบ ๆ

มหาสมุทรแปซิฟิก

มหาสมุทรแปซิฟิก (อังกฤษ: Pacific Ocean – ตั้งชื่อโดย เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน ว่า Mare Pacificum เป็นภาษาละติน แปลว่า peaceful sea – จากภาษาฝรั่งเศส pacifique (ปาซีฟีก) หมายถึง สันติภาพ, สงบสุข) คือ ผืนน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก กินพื้นที่ประมาณ 179.7 ล้านตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของโลก ความยาวในแนวลองจิจูดมีระยะทางประมาณ 15,500 กิโลเมตร จากทะเลเบริงในเขตอาร์กติกที่อยู่ทางเหนือจรดริมฝั่งทะเลรอสส์ในแอนตาร์กติกาที่อยู่ทางใต้ มหาสมุทรแปซิฟิกมีด้านที่กว้างที่สุดตามแนวตะวันออก-ตะวันตก อยู่ ณ บริเวณละติจูด 5 องศาเหนือ ด้วยความยาวประมาณ 19,800 กิโลเมตร จากอินโดนีเซียถึงชายฝั่งโคลอมเบีย สุดเขตด้านตะวันตก คือ ช่องแคบมะละกา จุดที่ลึกที่สุดในโลก คือ ร่องลึกมาเรียนา (Mariana Trench) อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก จุดที่ลึกที่สุดวัดได้ 10,911 เมตร(35,798 ฟุต)[ต้องการแหล่งอ้างอิง]

มหาสมุทรแปซิฟิกมีเกาะอยู่ประมาณ 25,000 เกาะ (มากกว่าเกาะในมหาสมุทรอื่น ๆ ที่เหลือรวมกัน) ส่วนใหญ่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร

ริมมหาสมุทรประกอบด้วยทะเลจำนวนมาก ที่สำคัญ คือ ทะเลเซเลบีส ทะเลคอรัล ทะเลจีนตะวันออก ทะเลญี่ปุ่น ทะเลจีนใต้ ทะเลซูลู ทะเลแทสมัน และทะเลเหลือง ทางด้านตะวันตก ช่องแคบมะละกาเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ส่วนทางด้านตะวันออก ช่องแคบมาเจลลันเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก

มหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ผิวประมาณ 70,722,600 ตารางไมล์ ความเค็มประมาณ 33-37 ส่วนต่อพันส่วน กระแสน้ำที่สำคัญของมหาสมุทรแปซิฟิก คือ กระแสน้ำเย็นฮัมโบลต์ (เปรู) กระแสน้ำอุ่นศูนย์สูตร กระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนีย กระแสน้ำอุ่นอะแลสกา และกระแสน้ำอุ่นคุโระชิโอะ (กุโรชิโว)

มหาสมุทรใต้ (Southern Ocean) เป็นมหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นที่สุดท้ายที่องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization) นิยามให้เป็นมหาสมุทรเมื่อปี พ.ศ. 2543 แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันมาก่อนหน้านั้นในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการสมุทรศาสตร์นานแล้ว โดยในอดีต มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย มีขอบเขตไกลลงไปถึงทวีปแอนตาร์กติกา

มหาสมุทรใต้มีรูปร่างเป็นวงกลมล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา นับจากละติจูด 60° ใต้ ลงไปถึงชายฝั่งแอนตาร์กติกา อย่างไรก็ตาม นิยามนี้ไม่ได้ใช้ตรงกันทั่วโลก ในประเทศออสเตรเลีย มหาสมุทรใต้ยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็นผืนน้ำระหว่างชายฝั่งทางใต้ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กับทวีปแอนตาร์กติกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแผนที่ชายฝั่งของเกาะทัสมาเนียและออสเตรเลียใต้ ที่ระบุพื้นที่นั้นว่าเป็น มหาสมุทรใต้ แทนที่จะเป็น มหาสมุทรอินเดียปัจุบันไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกันของคนทั่วไป

พื้นที่

แนวชายฝั่ง

17,968 กิโลเมตร

ภูมิอากาศ

อุณหภูมิของทะเลเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 10 ถึง -2 องศาเซลเซียส พายุหมุนเคลื่อนตัวสู่ทิศตะวันออกไปรอบ ๆ ทวีป และมักมีความรุนแรงเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่างกันมากระหว่างน้ำแข็งกับมหาสมุทรเปิด พื้นที่จากละติจูด 40° ใต้ลงไปถึงวงกลมแอนตาร์กติก มีค่าเฉลี่ยของความเร็วลมสูงที่สุดในโลก ในฤดูหนาว มหาสมุทรใต้จะหนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็ง แผ่ไกลออกไปถึงละติจูด 65° ใต้ ของมหาสมุทรแปซิฟิก และ 55° ใต้ ของมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยลดลงต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส กระแสลมจากในแผ่นดินที่พัดต่อเนื่องสู่ชายฝั่งบางแห่ง ทำให้ชายทะเลนั้นปราศจากน้ำแข็งตลอดทั้งฤดูหนาว

Leave a comment »

แอฟริกา

แอฟริกา

ไฟล์:LocationAfrica.png

แอฟริกา

อาณาเขตติดต่อของทวีปแอฟริกา

ทิศเหนือ ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและช่องแคบยิบรอลตาร์ (ระหว่างสเปนและโมร็อกโก)
ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรอินเดีย
ทิศใต้ ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้และมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวกินี

ที่ตั้ง

ทวีปแอฟริกา ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 37 ํ เหนือ ถึง 35 ํ ใต้ โดยประมาณ คือ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีเส้นละติจูดที่ 0 ํ หรือเส้น ศูนย์สูตร ลากผ่านกลางทวีป

ประเทศในทวีป แอฟริกา

 1. Algeria : People’s Democratic Republic of Algeria  แอลจีเรีย : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 2. Angola : Republic of Angola แองโกลา : สาธารณรัฐแองโกลา  
 3. Benin : Republic of Benin เบนิน : สาธารณรัฐเบนิน
 4. Botswana : Republic of Botswana บอตสวานา : สาธารณรัฐบอตสวานา
 5. Burkina Faso  บูร์กินาฟาโซ
 6. Burundi : Republic of Burundi บุรุนดี : สาธารณรัฐบุรุนดี  
 7. Cameroon : Republic of Cameroon  แคเมอรูน : สาธารณรัฐแคเมอรูน  
 8. Cape Verde : Republic of Cape Verde เคปเวิร์ด : สาธารณรัฐเคปเวิร์ด  
 9. Central African Republic สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
 10. Chad : Republic of Chad ชาด : สาธารณรัฐชาด
 11. Comoros : Islamic Federal Republic of the Comoros คอโมโรส:สหพันธ์สาธารณรัฐอิสลามคอโมโรส
 12. Congo : Democratic Republic of Congo คองโก : สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 13. Congo Republic : Republic of the Congo สาธารณรัฐคองโก
 14. CÔted’ Ivoire : Republic of CÔte d’Ivoire โกตดิวัวร์ : สาธารณรัฐโกตดิวัวร์
 15. Djibouti : Republic of Djibouti จิบูตี : สาธารณรัฐจิบูตี
 16. Egypt : Arab Republic of Egypt อียิปต์ : สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
 17. Equatorial Guinea : Republic of Equatorial Guinea อิเควทอเรียลกินี : สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
 18. Eritrea : State of Eritrea เอริเทรีย : รัฐเอริเทรีย
 19. Ethiopia : Federal Democratic Republic of Ethiopia  เอธิโอเปีย : สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตเอธิโอเปีย  
 20. Gabon : Gabonese Republic  กาบอง : สาธารณรัฐกาบอง
 21. Gambia, The : Republic of the Gambia แกมเบีย : สาธารณรัฐแกมเบีย  
 22. Ghana : Republic of Ghana  กานา : สาธารณรัฐกานา
 23. Guinea : Republic of Guinea  กินี : สาธารณรัฐกินี
 24. Guinea Bissau : Republic of Guinea Bissau กินีบิสเซา : สาธารณรัฐกินีบิสเซา  
 25. Kenya : Republic of Kenya เคนยา : สาธารณรัฐเคนยา
 26. Lesotho : Kingdom of Lesotho  เลโซโท : ราชอาณาจักรเลโซโท
 27. Liberia : Republic of Liberia  ไลบีเรีย : สาธารณรัฐไลบีเรีย  
 28. Libya : The Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya ลิเบีย : สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
 29. Madagascar : Republic of Madagascar มาดากัสการ์ : สาธารณรัฐมาดากัสการ์
 30. Malawi : Republic of Malawi มาลาวี : สาธารณรัฐมาลาวี
 31. Mali : Republic of Mali  มาลี : สาธารณรัฐมาลี  
 32. Mauritania : Islamic Republic of Mauritania มอริเตเนีย : สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
 33. Mauritius : Republic of Mauritius มอริเชียส : สาธารณรัฐมอริเชียส
 34. Morocco : Kingdom of Morocco โมร็อกโก : ราชอาณาจักรโมร็อกโก
 35. Mozambique : Republic of Mozambique โมซัมบิก : สาธารณรัฐโมซัมบิก
 36. Namibia : Republic of Namibia นามิเบีย : สาธารณรัฐนามิเบีย
 37. Niger : Republic of Niger ไนเจอร์ : สาธารณรัฐไนเจอร์
 38. Nigeria : Federal Republic of Nigeria  ไนจีเรีย : สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
 39. Rwanda : Republic of Rwanda รวันดา : สาธารณรัฐรวันดา
 40. São Tomé and Príncipe : Democratic Republic of São
 41. Tomé and Príncipe เซาตูเมและปรินซิปี : สาธารณรัฐประชาธิปไตย เซาตูเมและปรินซิปี
 42. Senegal : Republic of Senegal เซเนกัล : สาธารณรัฐเซเนกัล  
 43. Seychelles : Republic of Seychelles เซเชลส์ : สาธารณรัฐเซเชลส์  
 44. Sierra Leone : Republic of Sierra Leone เซียร์ราลีโอน : สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
 45. Somalia : Somali Democratic Republic โซมาเลีย : สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี  
 46. South Africa : Republic of South Africa แอฟริกาใต้ : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
 47. Sudan : Republic of the Sudan ซูดาน : สาธารณรัฐซูดาน
 48. Swaziland : Kingdom of Swaziland สวาซิแลนด์ : ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
 49. Tanzania : United Republic of Tanzania แทนซาเนีย : สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
 50. Togo : Republic of Togo โตโก : สาธารณรัฐโตโก  
 51. Tunisia : Republic of Tunisia  ตูนิเซีย : สาธารณรัฐตูนิเซีย
 52. Uganda : Republic of Uganda ยูกันดา : สาธารณรัฐยูกันดา
 53. Zambia : Republic of Zambia แซมเบีย : สาธารณรัฐแซมเบีย
 54. Zimbabwe : Republic of Zimbabwe ซิมบับเว : สาธารณรัฐซิมบับเว

Leave a comment »

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

ไฟล์:LocationAustralia.png

ออสเตรเลีย

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง

ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ประมาณละติจูดที่ 20 องศาเหนือ ถึงละติจูดที่ 50 องศาใต้ และลองจิจูที่ 115 องศาตะวันออก ถึงลองจิจูที่ 170 องศาตะวันตก เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ในมหาสมุทรแปซิฟิก  ประกอบด้วย

1.ประเทศออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)
2.ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)

   ดินแดน โอเชียเนีย (Oceania) ประกอบด้วยหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้แก่
ประเทศหมู่เกาะไมโครนีเชีย หมู่เกาะเมลานีเชีย หมู่เกาะโพลีนีเชีย ออสตราเลเชีย (Australasia) คือชื่อเรียกประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมกัน

อาณาเขตติดต่อของทวีปออสเตรเลียมีดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อทะเลติมอร์ ทะเลอาราฟูรา
 • ทิศตะวันออกติดต่อทะเลคอรัล ทะเลแทสมัน มหาสมุทรแปซิฟิก
 • ทิศใต้ ติดต่อมหาสมุทรอินเดีย

ชื่อประเทศและหมูเกาะต่างๆภายในทวีปออสเตรเลีย

 1. Australia : Commonwealth of Australia  ออสเตรเลีย : เครือรัฐออสเตรเลีย
 2. Fiji : The Republic of the Fiji Islands   ฟิจิ : สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
 3. Kiribati : Republic of Kiribati  คิริบาตี; คิริบาส : สาธารณรัฐคิริบาตี; สาธารณรัฐคิริบาส
 4. Marshall Islands : Republic of the Marshall Islands หมู่เกาะมาร์แชลล์ : สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
 5. Micronesia : Federated States of Micronesia  ไมโครนีเซีย : สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
 6. Nauru : Republic of Nauru   นาอูรู : สาธารณรัฐนาอูรู
 7. New Zealand  นิวซีแลนด์  
 8. Palau : Republic of Palau  ปาเลา : สาธารณรัฐปาเลา
 9. Papua New Guinea  ปาปัวนิวกินี
 10. Samoa : Independent State of Samoa ซามัว : รัฐเอกราชซามัว
 11. Solomon Islands หมู่เกาะโซโลมอน
 12. Tonga : Kingdom of Tonga ตองกา : ราชอาณาจักรตองกา
 13. Tuvalu ตูวาลู
 14. Vanuatu : Republic of Vanuatu วานูอาตู : สาธารณรัฐวานูอาตู

Leave a comment »

อเมริกาเหนือ

 อเมริกาเหนือ

ไฟล์:LocationNorthAmerica.png

อเมริกาเหนือ

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

        ทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย  และแอฟริกา   ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด   ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด  7 ° N – 84 ° N  และลองจิจูด  53 ° W   – 167 ° W    

อาณาเขตติดต่อโดยรอบ ดังนี้   

ทิศเหนือ  ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก,  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก,  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก   และทิศใต้  ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก

ชื่อประเทศต่างๆภายในทวีปอเมริกาเหนือ

 1. Antigua and Barbuda  แอนติกาและบาร์บูดา
 2. Bahamas, The : Commonwealth of the Bahamas  บาฮามาส : เครือรัฐบาฮามาส
 3. Barbados บาร์เบโดส
 4. Belize เบลีซ
 5. Canada แคนาดา  
 6. Costa Rica : Republic of Costa Rica  คอสตาริกา : สาธารณรัฐคอสตาริกา  
 7. Cuba : Republic of Cuba  คิวบา : สาธารณรัฐคิวบา  
 8. Dominica : Commonwealth of Dominica  โดมินิกา : เครือรัฐโดมินิกา
 9. Dominican Republic  สาธารณรัฐโดมินิกัน  
 10. El Salvador : Republic of El Salvador  เอลซัลวาดอร์ : สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์  
 11. Grenada  เกรเนดา
 12. Guatemala : Republic of Guatemala  ัวเตมาลา : สาธารณรัฐกัวเตมาลา
 13. Haiti : Republic of Haiti  เฮติ : สาธารณรัฐเฮติ  

Leave a comment »

อเมริกาใต้

อเมริกาใต้

ไฟล์:LocationSouthAmerica.png

อเมริกาใต้

อาณาเขตโดยรอบ

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลแคริบเบียน และแผ่นดินติดต่อกับอเมริกากลางที่คอคอดปานามา
 • ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแอตแลนติก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติก กับมหาสมุทรแปซิฟิก
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่

1. ที่ตั้งและรูปร่างของทวีป ทวีปอเมริกาใต้ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 12 องศาเหนือ ถึง 56 องศาใต้ รูปร่างของทวีปมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีฐานอยู่ด้านบน ทำให้พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 มีลักษณะภูมิอากาศแบบเมืองร้อน และอีก 1 ใน 3 มีลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่น
2. ทิศทางของลมประจำ ชายฝั่งตะวันออกของทวีป ตั้งแต่เส้น ทรอปิก ออฟ แคปริคอร์น ขึ้นไปทางด้านเหนือ ได้รับลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ และลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ จากมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้ฝนตกชุก ส่วน ชายฝั่งตะวันตกด้านมหาสมุทรแปซิฟิก ลมที่พัดประจำบริเวณละติจูดที่ 40 องศาใต้ลงไปคือลมประจำตะวันตก
3. กระแสน้ำในมหาสมุทร ได้แก่ ในมหาสมุทรแอตแลนติกมีกระแสน้ำอุ่นบราซิล ไหลเลียบฝั่งประเทศบราซิล ทำให้มีอากาศอบอุ่น ความชื้นสูง กระแสน้ำเย็นฟอล์กแลนด์ไหลเลียบฝั่งประเทศอาร์เจนตินา ทำให้มีอากาศเย็น ความชื้นต่ำ ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีกระแสน้ำเย็นเปรู (หรือกระแสน้ำเย็นฮัมโบลด์) ไหลเลียบฝั่ง ประเทศเปรู ทำให้มีอากาศเย็น ความชื้นต่ำ
4. ทิศทางของเทือกเขาแอนดีส ทอดแนวยาวขนานกับฝั่งทะเล จากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ ชิดขอบตะวันตกของทวีป พื้นที่ตอนกลางทวีปจึงได้รับอิทธิพลของลมสินค้าจากมหาสมุทรแอตแลนติก มีฝนตกชุก บริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงมีอุณหภูมิต่ำ อากาศไม่ร้อนจัดเหมือนบริเวณพื้นราบ ทำให้ประชาชนนิยมตั้งถิ่นฐานบริเวณ ที่สูงต่างๆ

ชื่อประเทศต่างๆภายในทวีปอเมริกาใต้

 1. Argentina : Argentine Republic   อาร์เจนตินา : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  
 2. Bolivia : Republic of Bolivia   โบลิเวีย : สาธารณรัฐโบลิเวีย
 3. Brazil : Federative Republic of Brazil  บราซิล : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
 4. Chile : Republic of Chile  ชิลี : สาธารณรัฐชิลี
 5. Colombia : Republic of Colombia  โคลอมเบีย : สาธารณรัฐโคลอมเบีย  
 6. Ecuador : Republic of Ecuador   เอกวาดอร์ : สาธารณรัฐเอกวาดอร์
 7. Guyana : Cooperative Republic of Guyana  กายอานา : สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
 8. Paraguay : Republic of Paraguay  ปารากวัย : สาธารณรัฐปารากวัย
 9. Peru : Republic of Peru  เปรู : สาธารณรัฐเปรู
 10. Suriname : Republic of Suriname   ซูรินาเม : สาธารณรัฐซูรินาเม
 11. Trinidad and Tobago : Republic of Trinidad and Tobago   ตรินิแดดและโตเบโก : สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
 12. Uruguay : Oriental Republic of Uruguay   อุรุกวัย : สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย  
 13. Venezuela : Republic of Venezuela   เวเนซุเอลา : สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
 14. Honduras : Republic of Honduras   ฮอนดูรัส : สาธารณรัฐฮอนดูรัส  
 15. Jamaica จาเมกา  
 16. Mexico : United Mexican States   เม็กซิโก : สหรัฐเม็กซิโก  
 17. Nicaragua : Republic of Nicaragua   นิการากัว : สาธารณรัฐนิการากัว
 18. Panama : Republic of Panama   ปานามา : สาธารณรัฐปานามา
 19. Saint Kitts and Nevis   เซนต์คิตส์และเนวิส  
 20. Saint Lucia  เซนต์ลูเซีย
 21. Saint Vincent and the Grenadines  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 22. United States of America  สหรัฐอเมริกา

Leave a comment »